Odwołanie „Sprzątanie Świata” w dniu 11.04.2019 Czwartek

Ze względu na Strajki w Oświacie ODWOŁUJE się Sprzątanie Świata na Stawach w Leśnicy w dniu 11.04.2019 Czwartek. Nowy termin uzgodniony zostanie z organizatorami tj. Szk. Podst. 51 + Rada Osiedla Leśnica + Szkółka Wędkarska przy Kole 122 ASTRA.