Kontakt

adres do korespondencji:    54-155 WROCŁAW ul. Lotnicza 22
konto bankowe:BGŻ S.A. o/ Wrocław – 31 2030 0045 1110 0000 0354 1890
siedziba Koła:                54-155 WROCŁAW    ul. Lotnicza 22
E-mail:                           [email protected]
tel:    Prezes tel:           603-644-989
tel:    Skarbnik tel:        603-914-989