Zarząd

Prezydium Zarządu Koła

 • Prezes Koła:                     Krzysztof BASIŃSKI  tel: 603 644 989                                                                                                           – e-mail: krzybass@wp.pl
 • Vice Prezes d/s Sportu:       Dariusz Ludwig tel: 510 315 851
 • Vice Prezes d/s Młodzieży: Zbigniew Kotapski 667 295 373 – zbig.kot@wp.pl
 • Vice Prezes d/s Zagospodarowania i Ochrony Wód: Marek Kamel – 570 084 057                                                                                        – marekkamel@poczta.wp.pl
 • Skarbnik Koła:                   Barbara Graczkowska – tel: 603 914 989
 • Sekretarz Koła                  Tomasz Bąk
 • Gospodarz Koła:                Łukasz Rychlicki

   

Członkowie Zarządu Koła

 • Członek Zarządu : Radosław Kalka
 • Członek Zarządu : Joanna Miś
 • Członek Zarządu : Andrzej Musielak
 • Członek Zarządu : Bronisław Piela
 • Członek Zarządu : Mirosław Pietrus
 • Członek Zarządu : Bartłomiej Gierowski
 • Członek Zarządu : Andrzej Czycz
 • Członek Zarządu : Krzysztof Turowski

                                                  Komisja Rewizyjna

 • Zdzisław Glaser
 • Eugeniusz Nowacki
 • Marcin Jurek

Sąd koleżeński Koła

 • Tadeusz Szczur
 • Dariusz Pietras
 • Jerzy Czepiga

Społeczna Straż Rybacka przy kole 122 Astra

 1. Komendant : Joanna Miś
 2. z-ca Komendanta : Krzysztof Basiński
 3. Strażnik : Piotr Kamiński
 4. Strażnik : Cezary Wiśniewski
 5. Strażnik : Eugeniusz Nowacki
 6. Strażnik : Rafał Kmita
 7. Strażnik : Dawid Sokal
 8. Strażnik : Andrzej Kryzar
 9. Strażnik : Patryk Pobran
 10. Strażnik : Marek Kamel
 11. Strażnik : Dariusz Ludwik
 12. Strażnik : Łukasz Rychlicki
 13. Strażnik : Zbigniew Masłowski
 14. Strażnik : Bartłomiej Basiński
 15. Strażnik : Sebastian Wichłacz
 16. Strażnik : Daniel Haberski
 17. Strażnik : Adam Guz
 18. Strażnik : Bronisław Piela

Sędziowie przy kole 122 Astra

 • Krzysztof Basiński – Sędzia Klasy Okręgowej, Sędzia Rzutowy  /zweryfikowany/, Instruktor Wędkarstwa Rzutowego
 • Joanna Miś              Sędzia Klasy Podstawowej, Sędzia Rzutowy /zweryfikowany/, Instruktor Wędkarstwa Rzutowego
 • Tomasz Bąk            – Sędzia Klasy Podstawowej /zweryfikowany/, Instruktor Wędkarstwa Rzutowego
 • Krzysztof Turowski – Sędzia Klasy Okręgowej /zweryfikowany/
 • Dariusz Ludwig       – Sędzia Klasy Podstawowej  /zweryfikowany/
 • Eugeniusz Nowacki – Sędzia Klasy Podstawowej /zweryfikowany/
 • Andrzej Czycz        – Sędzia Klasy Okręgowej /zweryfikowany/
 • Zbigniew Kotapski – Instruktor Młodzieżowy

Obsługa strony internetowej