Znaczki PZW – wykup zezwolenie roczne przez internet

 • E-Zezwolenia – znaczki na 2020
 • Szanowni Wędkarze, informujemy, iż uruchomiony został już system opłat rocznych dla naszych wędkarzy poprzez platformę e-zezwoleń.

  Dzięki tej platformie można uiścić opłatę roczną bez wychodzenia z domu pod warunkiem możliwości wysłania przelewu przez internet. Nie jest konieczne udawanie się do skarbnika w swoim kole PZW.

 • Po opłaceniu składek (po zaksięgowaniu przelewu) zezwolenie zostanie wysłane na podanego wcześniej w formularzu e-maila. W przesłanym mailu będzie również podany link do rejestru połowów w formacie pdf. Oba te dokumenty należy wydrukować i posiadać przy sobie w trakcie wędkowania.
 • Podczas wypełniania danych proszę zaznaczyć – koło 122 ASTRA
 • https://pzw.wroc.pl/zezwolenia/
 • http://www.pzw.org.pl/wroclaw/wiadomosci/203013/60/wykup_zezwolenie_roczne_przez_internet
 • https://pzw.wroc.pl/zezwolenia/

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu dotyczące przeciwdziałaniu COVID – 19. Ograniczenia

Aktualności | 2020-03-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE nr 3/RS/2020

DYREKTORA BIURA we Wrocławiu

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców i pracowników biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, stanicy wędkarskiej w Borzygniewie oraz ośrodku zarybieniowym w Szczodre na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządzam:

 

niektórzy pracownicy przechodzą na pracę zdalną i ograniczają przyjmowanie petentów do odwołania.

 

 

W związku z powyższym informuję, że:

 

– wszelką korespondencję należy przesyłać drogą e-mail na skrzynki pracowników biura, stanicy czy ośrodka zarybieniowego pocztą tradycyjną lub składać w specjalnej skrzynce w przedsionku biura przy portierni we Wrocławiu,

 

– z pracownikami biura, stanicy czy ośrodka zarybieniowego należy kontaktować się wyłącznie na służbowe telefony, telefony komórkowe lub skrzynki e-mail,

 

– podani na stronie Internetowej Okręgu (pracownicy biura i stanicy pracują zdalnie i są pod tel. w godzinach: poniedziałek 8.00 do 17.00 pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00),

 

– komisja egzaminacyjna na kartę wędkarską przy Zarządzie Okręgu zawiesza swoja działalność, – zawiesza się rozprowadzanie składek uzupełniających i okręgowych dla członków innych okręgów poprzez kasę biura Okręgu,

 

– zamyka się funkcjonowanie kasy okręgu i prowadzonej sprzedaży zezwoleń okresowych (zezwolenia okresowe rozprowadzane są wyłącznie przez system e-zezwoleń),

 

– zamyka się funkcjonowanie kasy obsługującej członków kół: Stare Miasto, Fabryczna, Odra, Krzyki, Belona, Kolejarz, Sygnał i Wir.

 

– skarbników, planujących pobrać znaki PZW zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konkretny dzień i godzinę,

 

– osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty chcące nabyć materiał zarybieniowy z ośrodka zarybieniowego zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konkretny dzień i godzinę,

 

 

– specyfikacje, rozliczenia skarbników, rozliczenia strażników SSR oraz inne dokumenty finansowe należy przesyłać pocztą lub składać do wystawionej skrzynki podawczej w przedsionku biura Okręgu we Wrocławiu na parterze przy portierni,

 

– wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewem,

 

– wszelkie wypłaty dział finansowy będzie realizował wyłącznie przelewem,

 

– wszelkie zebrania i spotkania zaplanowane do organizacji w biurze Okręgu zostają odwołane.

 

W sprawach, które nie są pilne proszę wstrzymać się do czasu odwołania w Polsce zagrożenia epidemiologicznego.

 

Proszę również o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszego Okręgu.

wytyczne dla skarbników oraz Zarządów kół w sprawie wydawania zezwoleń i sprzedaży znaków

W związku z wprowadzonym przez Polski Rząd stanem zagrożenia epidemiologicznego, celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19, apelujemy do wszystkich skarbników zarządów Kół Okręgu PZW we Wrocławiu o bezwzględne stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zarządy Kół zobowiązuje się do wprowadzenia takich zasad obsługi wędkarzy, aby bezpośredni kontakt pomiędzy skarbnikiem, a wędkarzem był ograniczony do niezbędnego minimum (wzorem zasad obsługi interesantów wprowadzonych w urzędach, bankach i innych instytucjach publicznych). Rekomendujemy zakup środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych i stosowanie ich podczas obsługi wędkarzy.

Dodatkowe środki prewencyjne Zarządy Kół PZW winny wprowadzać wg własnego uznania, potrzeb i uwarunkowań panujących na terenie działania koła. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem Zarządu Okręgu.

Jednocześnie prosimy wędkarzy, aby ograniczyć osobiste wpłacanie składek i pobieranie zezwoleń, poprzez zebranie większej ilości dokumentów od wędkarzy przez jedną osobę i zbiorcze dokonanie formalności u skarbnika zarządu koła.

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie i zrozumienie zaistniałej sytuacji, w trosce o zdrowie własne i innych osób !

29.02.2020 Sobota – Sprzątanie Stawów w Leśnicy

 • zbiórka: godz. 9.00
 • cel: Porządkowanie Stawów w ramach „Sprzątania Świata”
 • narzędzia: rękawice i worki – zapewnia organizator
 • poczęstunek dla uczestników: Grill z kiełbaskami – zapewnia organizator
 • zakończenie ok godz. 14.00
 • chcesz schudnąć i pooddychać świeżym powietrzem? Przyjdź i pomóż nam w sprzątaniu.

UWAGA

– wędkarze, którzy już opłacili kartę wędkarską na 2020 rok, mają obowiązek posiadania przy sobie wydruk Aneksu nr 1 do „Zezwolenia na Amatorski Połów Ryb na rok 2020” wydanym przez PZW Okręg we Wrocławiu.
W związku z powyższym wszyscy muszą sami sobie go wydrukować lub zgłosić się do Skarbnika Koła po w/w dokument