wytyczne dla skarbników oraz Zarządów kół w sprawie wydawania zezwoleń i sprzedaży znaków

W związku z wprowadzonym przez Polski Rząd stanem zagrożenia epidemiologicznego, celem zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom COVID-19, apelujemy do wszystkich skarbników zarządów Kół Okręgu PZW we Wrocławiu o bezwzględne stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zarządy Kół zobowiązuje się do wprowadzenia takich zasad obsługi wędkarzy, aby bezpośredni kontakt pomiędzy skarbnikiem, a wędkarzem był ograniczony do niezbędnego minimum (wzorem zasad obsługi interesantów wprowadzonych w urzędach, bankach i innych instytucjach publicznych). Rekomendujemy zakup środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych i stosowanie ich podczas obsługi wędkarzy.

Dodatkowe środki prewencyjne Zarządy Kół PZW winny wprowadzać wg własnego uznania, potrzeb i uwarunkowań panujących na terenie działania koła. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem Zarządu Okręgu.

Jednocześnie prosimy wędkarzy, aby ograniczyć osobiste wpłacanie składek i pobieranie zezwoleń, poprzez zebranie większej ilości dokumentów od wędkarzy przez jedną osobę i zbiorcze dokonanie formalności u skarbnika zarządu koła.

Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie i zrozumienie zaistniałej sytuacji, w trosce o zdrowie własne i innych osób !