Zarządzenie nr 3 Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu dotyczące przeciwdziałaniu COVID – 19. Ograniczenia

Aktualności | 2020-03-15 | Publikujący: PZW Okręg we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE nr 3/RS/2020

DYREKTORA BIURA we Wrocławiu

 

Informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców i pracowników biura Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, stanicy wędkarskiej w Borzygniewie oraz ośrodku zarybieniowym w Szczodre na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) zarządzam:

 

niektórzy pracownicy przechodzą na pracę zdalną i ograniczają przyjmowanie petentów do odwołania.

 

 

W związku z powyższym informuję, że:

 

– wszelką korespondencję należy przesyłać drogą e-mail na skrzynki pracowników biura, stanicy czy ośrodka zarybieniowego pocztą tradycyjną lub składać w specjalnej skrzynce w przedsionku biura przy portierni we Wrocławiu,

 

– z pracownikami biura, stanicy czy ośrodka zarybieniowego należy kontaktować się wyłącznie na służbowe telefony, telefony komórkowe lub skrzynki e-mail,

 

– podani na stronie Internetowej Okręgu (pracownicy biura i stanicy pracują zdalnie i są pod tel. w godzinach: poniedziałek 8.00 do 17.00 pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00),

 

– komisja egzaminacyjna na kartę wędkarską przy Zarządzie Okręgu zawiesza swoja działalność, – zawiesza się rozprowadzanie składek uzupełniających i okręgowych dla członków innych okręgów poprzez kasę biura Okręgu,

 

– zamyka się funkcjonowanie kasy okręgu i prowadzonej sprzedaży zezwoleń okresowych (zezwolenia okresowe rozprowadzane są wyłącznie przez system e-zezwoleń),

 

– zamyka się funkcjonowanie kasy obsługującej członków kół: Stare Miasto, Fabryczna, Odra, Krzyki, Belona, Kolejarz, Sygnał i Wir.

 

– skarbników, planujących pobrać znaki PZW zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konkretny dzień i godzinę,

 

– osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty chcące nabyć materiał zarybieniowy z ośrodka zarybieniowego zobowiązuje się do wcześniejszego telefonicznego umówienia się na konkretny dzień i godzinę,

 

 

– specyfikacje, rozliczenia skarbników, rozliczenia strażników SSR oraz inne dokumenty finansowe należy przesyłać pocztą lub składać do wystawionej skrzynki podawczej w przedsionku biura Okręgu we Wrocławiu na parterze przy portierni,

 

– wszelkie wpłaty należy dokonywać przelewem,

 

– wszelkie wypłaty dział finansowy będzie realizował wyłącznie przelewem,

 

– wszelkie zebrania i spotkania zaplanowane do organizacji w biurze Okręgu zostają odwołane.

 

W sprawach, które nie są pilne proszę wstrzymać się do czasu odwołania w Polsce zagrożenia epidemiologicznego.

 

Proszę również o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszego Okręgu.