26-27.09.2020 – Zawody Spinningowe na Mietkowie

 •                    dojazd we własnym zakresie
 •                    zbiórka: Stanica Borzygniew 
 • 26.09 /Sob/ – zawody z łodzi
 • zbiórka z łodziami: 7.00 – 7.30
 • zawody: 8.00 – 14.00 /6 godz/
 • łodzie we własnym zakresie
 • zawody parami
 • każdy zawodnik obowiązkowo musi być zaopatrzony w kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną
 •                     ewentualny nocleg we własnym zakresie
 • 27.09 /Nie/ – zawody z brzegu
 • zbiórka do godz: 7.45
 • zawody 8.00 -13.00 /5 godz/
 • mapka łowiska:
 • obowiązują obostrzenia przewidziane w Pandemii Koronawirusa:
   
  – Organizator zawodów w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 wprowadza na czas trwania zawodów:
  1. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska.

  2. każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety Covid-Sars 2, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej (podstawa prawna – ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: Dz.U.2019.O. 1239 tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r.).

  3. Kontrola temperatury wszystkich uczestników zawodów – organizatorów, sędziów i startujących zawodników w trakcie zapisów do zawodów, za pomocą termometru bezdotykowego i eliminacja z zawodów osób o podwyższonej temperaturze.

20.09.2020 – Puchar Prezesa Koła

 • łowisko: 1 Barkowisko przy ul. Osobowickiej
 • metoda: 2 wędki gruntowo – spławikowe
 • zakaz łowienia na tyczkę 
 • zbiórka zawodników: do godz. 7.00
 • losowanie stanowisk: 7.00 – 7.10
 • zawody: 8.00 – 12.00
 • mapka łowiska:
 • obowiązują obostrzenia przewidziane w Pandemii Koronawirusa:
  – Organizator zawodów w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 wprowadza na czas trwania zawodów:
  1. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska.

  2. każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety Covid-Sars 2, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej (podstawa prawna – ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: Dz.U.2019.O. 1239 tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r.).

  3. Kontrola temperatury wszystkich uczestników zawodów – organizatorów, sędziów i startujących zawodników w trakcie zapisów do zawodów, za pomocą termometru bezdotykowego i eliminacja z zawodów osób o podwyższonej temperaturze.

ZARZĄDZENIE nr 42/P/2020

ZARZĄDZENIE nr 42/P/2020
Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie: odwołania zawodów
Działając na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. zarządzam co
następuje:
§ 1
Zarządzam odwołanie wszystkich zawodów organizowanych po dniu 1 maja 2020 r. przez
Okręgowy Kapitanat Sportowy oraz koła i kluby w okręgu PZW Okręg we Wrocławiu do
odwołania.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Okręgowego Kapitanatu
Sportowego oraz właściwym Zarządom Kół PZW działających w okręgu PZW Okręg we
Wrocławiu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.
Pełnomocnik ZG PZW
Dariusz Garncarek