ZARZĄDZENIE nr 42/P/2020

ZARZĄDZENIE nr 42/P/2020
Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
na czas zawieszenia ZO PZW we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie: odwołania zawodów
Działając na podstawie § 47 pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. zarządzam co
następuje:
§ 1
Zarządzam odwołanie wszystkich zawodów organizowanych po dniu 1 maja 2020 r. przez
Okręgowy Kapitanat Sportowy oraz koła i kluby w okręgu PZW Okręg we Wrocławiu do
odwołania.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Okręgowego Kapitanatu
Sportowego oraz właściwym Zarządom Kół PZW działających w okręgu PZW Okręg we
Wrocławiu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.
Pełnomocnik ZG PZW
Dariusz Garncarek

15-17.11.2019 Jesienne Zawody Wędkarskie na Zakończenie Sezonu 2019

 • akwen – Staw przy Królewieckiej
 • metoda gruntowa (bez spławików), na 2 wędki
 • zbiórka i losowanie stanowisk – 15.11 godz. 16.00
 • rozpoczęcie zawodów – 15.11 godz. 17.00
 • zakończenie zawodów – 17.11 godz. 8.00
 • ogłoszenie wyników indywidualnych i Big Fish – 17.11 godz. 9.00
 • zapisy do 14.11 br – Sklep Zoologiczno-Wędkarski RAFA ul. Bulwar Ikara oraz Sklep Wędkarski w Leśnicy ul. Trzmielowicka
 • ilość miejsc ograniczona pojemnością łowiska
 • decyduje kolejność zgłoszeń
 • czytaj regulamin zawodów w załączeniu poniżej
 • wyżywienie we własnym zakresie
 •